Η Ομάδα μας...

Η Μονάδα Διαχείρισης Ενεργειακών & Περιβαλλοντικών Συστημάτων είναι μια ομάδα υψηλά καταρτισμένων ατόμων υπό την επίβλεψη του Καθ. Δ. Ασημακόπουλου. Τα μέλη της ομάδας περιλαμβάνουν μόνιμο προσωπικό της Σχολής Χημικών Μηχανικών, ερευνητές και υποψήφιους διδάκτορες.

Μόνιμα Μέλη
 
Ομότιμος Καθηγητής

Συντονιστής της Μονάδας Διαχείρισης Ενεργειακών και Περιβαλλοντικών Συστημάτων. Διδακτορικό στη θεματική περιοχή της Ανάλυσης Συστημάτων (Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών του Queen Mary College, University of London, 1979)

Ερευνήτρια

Είναι μέλος ΕΤΕΠ της Σχολής Χημικών Μηχανικών του ΕΜΠ και ερευνήτρια στη Μονάδα Διαχείρισης Ενεργειακών και Περιβαλλοντικών Συστημάτων, όπου ασχολείται με έργα σχετικά με την Περιβαλλοντική Διαχείριση. Είναι κάτοχος μεταπτυχιακού διπλώματος Msc στη Διαχείριση Υδατικών Πόρων (Kings College, Πανεπιστήμιο του Λονδίνου, 1998).

Ερευνητής

Είναι μέλος της ερευνητικής ομάδας της ΜΔΕΠΣ από το 2014, συμμετέχοντας σε ευρωπαϊκά ερευνητικά προγράμματα ως προγραμματιστής. Είναι επίσης ο Διαχειριστής Δικτύων και ο γενικός επιβλέπων του λογισμικού και υλικού εξοπλισμού της Μονάδας.

 
Εξωτερικοί συνεργάτες
 
Επίκουρος Καθηγητής

Επίκουρος Καθηγητής στη Σχολή Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης του Πολυτεχνείου Κρήτης. Ήταν ερευνητής στη Μονάδα Διαχείρισης Ενεργειακών και Περιβαλλοντικών Συστημάτων, Διαχειριστής Δικτύων και ο γενικός επιβλέπων του λογισμικού και υλικού εξοπλισμού της Μονάδας ως τον Απρίλιο 2018.

Επίκουρη Καθηγήτρια

Επίκουρη καθηγήτρια (συνταξιούχος) στη Σχολή Χημικών Μηχανικών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, στο Εργαστήριο Βιομηχανικής και Ενεργειακής Οικονομίας.

Δρ. Πολιτικός Μηχανικός

Είναι Ακαδημαϊκός επισκέπτης στο Center for Bits and Atoms του Massachusetts Institute of Technology (M.I.T.).  Είναι μέλος της ερευνητικής ομάδας της ΜΔΕΠΣ από το 2011 συμμετέχοντας σε ευρωπαϊκά ερευνητικά προγράμματα στη θεματική περιοχή της διαχείρισης υδατικών πόρων. Απόφοίτησησε από τη σχολή Πολιτικών Μηχανικών του ΕΜΠ το 2011 και συνέχισε τις σπουδές της σε μεταπτυχιακό επίπεδο στη σχολή Χημικών Μηχανικών του ΕΜΠ (Διδακτορικό δίπλωμα, 2017). 

Δρ. Μηχανολόγος Μηχανικός 

Ήταν μέλος της ερευνητικής ομάδας της ΜΔΕΠΣ από το 2007 εως το 2018, συμμετέχοντας σε διεθνή ερευνητικά προγράμματα διαχείρισης ενέργειας και υδάτων. Εϊναι κάτοχος διδακτορικού διπλώματος από τη Σχολή Χημικών Μηχανικών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου (2017), και το θέμα της διατριβής του ήταν “Αξιοποίηση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας για την κάλυψη υδατικών και ενεργειακών αναγκών". 

Δρ. Χημικός Μηχανικός

Είναι Senior Lecturer Χημικής Μηχανικής στο Τμήμα Χημικών Επιστημών του Πανεπιστημίου του Huddersfield. Υπήρξε μέλος της ερευνητικής ομάδας της ΜΔΕΠΣ από το 2005 εώς το 2015.

Δρ. Μηχανικός Περιβάλλοντος

Ήταν μέλος της ερευνητικής ομάδας της ΜΔΕΠΣ από το 2007 εώς το 2015, συμμετέχοντας σε ευρωπαϊκά ερευνητικά προγράμματα με αντικείμενο τη διαχείριση των υδατικών πόρων.