Γιώργος Αραμπατζής

Arabatzis

ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ

 
επικοινωνία

 

Tηλ:+30 28210 37365
garampatzis@pem.tuc.gr
 
 

 Ο Δρ. Γιώργος Αραμπατζής είναι Επίκουρος Καθηγητής στη Σχολή Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης του Πολυτεχνείου Κρήτης. Ήταν ερευνητής στη Μονάδα Διαχείρισης Ενεργειακών και Περιβαλλοντικών Συστημάτων και Εργαστηριακό Διδακτικό Προσωπικό στη Σχολή Χημικών Μηχανικών ως τον Απρίλιο 2018. 

Γεννήθηκε στη Νέα Βύσσα Ορεστιάδος το 1967. Σπούδασε στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, όπου και απέκτησε Δίπλωμα Χημικού Μηχανικού το 1991 και Διδακτορικό Δίπλωμα Χημικού Μηχανικού το 2000. Τίτλος της διατριβής του ήταν "Προσομοίωση μηχανισμών μεταφοράς σε συστήματα αλλαγής φάσης".

Εργάστηκε ως ερευνητής στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο συμμετέχοντας σε Ευρωπαϊκά και Εθνικά Ερευνητικά Έργα, παρέχοντας διαλέξεις σε μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών, επιβλέποντας προ και μεταπτυχιακές εργασίες και σχεδιάζοντας και αναπτύσσοντας επιστημονικά υπολογιστικά εργαλεία. Ειδικεύτηκε στη μοντελοποίηση και βελτιστοποίηση συστημάτων και διαδικασιών, στην ανάπτυξη και εφαρμογή των υπολογιστικών τεχνικών και για στο σχεδιασμό και ανάπτυξη συστημάτων υποστήριξης αποφάσεων (DSS).

Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα περιλαμβάνουν: Σχεδιασμό Διεργασιών και Συστημάτων, Διαχείριση Υδάτινων Πόρων, Διαχείριση Ενεργειακών Συστημάτων, Διαχείριση Περιβαλλοντικών Συστημάτων, Πληροφορική, Λήψη Αποφάσεων.

Από το 1992 έως το 1998 εργάστηκε στην εταιρεία «SPEED Σύμβουλοι Επιχειρήσεων» στο τμήμα Διαχείρισης Έργων και ως υπεύθυνος μηχανοργάνωσης, συμμετέχοντας στην εκπόνηση μελετών, σε υπηρεσίες συμβούλου και στο σχεδιασμό και ανάπτυξη πληροφοριακών συστημάτων

Πλήρες βιογραφικό σημείωμα