Μαρία Μανδαράκα

Η Δρ. Μαρία Μανδαράκα ήταν επίκουρος καθηγήτρια στη Σχολή Χημικών Μηχανικών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, στο Εργαστήριο Βιομηχανικής και Ενεργειακής Οικονομίας

Έχει μακρά διδακτική εμπειρία σε προπτυχιακά και μεταπτυχιακά τμήματα και σε σεμινάρια συνεχιζόμενης εκπαίδευσης στους τομείς της Διοικητικής και Βιομηχανικής Οικονομίας, Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων, Βιομηχανική Παραγωγικότητα και Ανταγωνιστικότητα, Βιομηχανική Αναδόμηση και Περιφερειακή Ανάπτυξη, Διαχείριση περιβάλλοντος. Τα κύρια ερευνητικά της ενδιαφέροντα είναι στους τομείς της εκτίμησης και της ανάλυσης της βιομηχανικής παραγωγικότητας και του ανταγωνισμού, στην ανάλυση και αποτίμηση της βιομηχανικής δραστηριότητας σε κλαδικό και περιφερειακό επίπεδο, στην εισαγωγή οργανωτικών και τεχνολογικών καινοτομιών στη βιομηχανία και νέων διοικητικών εργαλείων για τη διοίκηση ανθρώπινων πόρων. Έχει συμμετάσχει σε αρκετά ελληνικά και ευρωπαϊκά ερευνητικά προγράμματα σαν ερευνήτρια ή συντονίστρια. Ένα αξιοσημείωτο τμήμα της ερευνητικής της δραστηριότητας έχει δημοσιευτεί σε επιστημονικά περιοδικά όπως επίσης και σε πρακτικά συνεδρίων.