Ελένη Καμπράγκου

Eleni

Δρ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

 
επικοινωνία

 

Tηλ: 210 7723303
Fax: 210 7723155
ekamp@chemeng.ntua.gr
 
 


Δρ. Καμπράγκου Ελένη αποφοίτησε από το τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος της Πολυτεχνικής Σχολής του Δημοκρίτειου Πανεπιστήμιου Θράκης το 2000.

Η διπλωματική της εργασία είχε τίτλο "Εφαρμογές βιοαισθητήρων κατά την συνεχή επιτήρηση οργανικού φορτίου και τοξικότητας σε μονάδες αερόβιας επεξεργασίας υγρών αποβλήτων". Απέκτησε Διδακτορικό Δίπλωμα το 2006 από το Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Ο τίτλος της διατριβής της είναι: “Ολοκληρωμένη Διαχείριση Υδατικών Πόρων. Εφαρμογή του Πίνακα Ισορροπημένης Στοχοθεσίας στη λεκάνη απορροής του Νέστου”. 

Έχει ασχοληθεί με μελέτες προέγκρισης χωροθέτησης και περιβαλλοντικών επιπτώσεων έργων επεξεργασίας υγρών αποβλήτων, με συστήματα διαχείρισης ποιότητας κατά ISO 9001, με μελέτες  χώρων ανεξέλεγκτης διάθεσης απορριμμάτων και χώρων υγειονομικής ταφής απορριμμάτων. Έχει συμμετάσχει σε ευρωπαϊκά ερευνητικά προγράμματα σαν ερευνητής με αντικείμενο τη διαχείριση των υδατικών πόρων.