Μάκης Καρταλίδης

Makis

Δρ. ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

 
 
επικοινωνία

 

 
 

 Ο Μάκης Καρταλίδης εργάζεται ως ερευνητής στο ΕΚΕΤΑ

Ήταν μέλος της ερευνητικής ομάδας της ΜΔΕΠΣ από το 2007 εως το 2018, και συμμετείχε σε διεθνή ερευνητικά προγράμματα διαχείρισης ενέργειας και υδάτων.  Αποφοίτησε το 2005 από τη Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών του Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου. Εϊναι κάτοχος διδακτορικού διπλώματος από τη Σχολή Χημικών Μηχανικών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου (2017), και το θέμα της διατριβής του ήταν “Αξιοποίηση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας για την κάλυψη υδατικών και ενεργειακών αναγκών". Είναι επίσης κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών στην "Διαχείριση Ενέργειας και Προστασία Περιβάλλοντος", (Πανεπιστημίο Πειραιά και ΕΜΠ, 2008).