1ο Μέρος
Περιγραφή Μέγεθος
File Icon 1 Διαδικασία Συγγραφής
1,44 MB
File Icon 1b ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΓΡΑΠΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ
253,66 KB
File Icon 1e ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΑΝΑΦΟΡΕΣ
153,2 KB
File Icon 1f Internet
1,65 MB
File Icon 1g Using Quotations
124,81 KB
File Icon 2a ΔΟΜΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
105,22 KB
File Icon 2b Report_Template with comments
386,72 KB
File Icon 2c Writing_Report demonstrative example
90,15 KB
File Icon 3a Υπόδειγμα εργασίας
153,62 KB
File Icon 3b Super_report
222 KB
  2ο Μέρος
Περιγραφή Μέγεθος
File Icon 1 Ethos Pathos Logos
1,29 MB
File Icon 2 A Good Presentation
901,38 KB
File Icon 3 Introduction to Color Theory
940,98 KB
File Icon 4 Η Τέχνη της Ρητορικής
387,95 KB
  3o Μέρος
Περιγραφή Μέγεθος
File Icon 1 Resume Workshop
887,6 KB
File Icon 2a OWL Developing Your Resume
1,13 MB
File Icon 2b OWL Example
5,01 MB
File Icon 3a CV Europass Instructions
190,76 KB
File Icon 3b CV Europass Examples_GR
65,4 KB
File Icon 3c Europass CV
149,5 KB
File Icon 4 Teen Resume Writing Worksheet
270,65 KB
File Icon 4a Sample 1
60,54 KB
File Icon 4b Sample 2
83,19 KB
File Icon 4c Sample 3
74,7 KB
File Icon 4d Sample 4
102,83 KB
File Icon 4e Sample 5
200,43 KB
File Icon Resume_Workshop.ppt
881 KB
  Διαγράμματα
Περιγραφή Μέγεθος
File Icon 1a. Δεδομένα – Διαγράμματα. Υποστήριξη στη Λήψη Αποφάσεων
776,76 KB
File Icon 1b. Video
869,12 KB
File Icon 2. Διαγράμματα - Δημιουργία και Χρήση
522,09 KB
File Icon 3. Αρχείο παραγωγής ενέργειας
35,15 KB
File Icon 4. Αρχείο συγκέντρωσης όζοντος
22,36 KB
File Icon 5. Κατανομές
63,19 KB
File Icon 6 Τρισδιάστατα διαγράμματα
60 KB

 ΕΙΣΟΔΟΣ