Ινώ Κατσιαρδή


ΕΡΕΥΝΗΤΡΙΑ

 
επικοινωνία

 

Tηλ: 210 7721024
katsiard@chemeng.ntua.gr
 
 

 Η Ινώ Κατσιαρδή είναι μέλος της ΜΔΕΠΣ από το 2001

Αποφοίτησε το 1997 με BSc στην Βιολογία από το Imperial College of Science, Technology and Medicine του Λονδίνου. Το θέμα της πτυχιακής της εργασίας ήταν "Γεωργία και Περιβάλλον: σύγκριση μεταξύ Εντατικής, Βιώσιμης και Οργανικής Γεωργίας". Το 1998 ολοκλήρωσε τη μεταπτυχιακή της εργασία, με τίτλο "Περιβαλλοντικές επιπτώσεις της ανάπτυξης στην περιοχή της Θεσσαλονίκης κατά τον 20ο αιώνα στον Θερμαϊκό κόλπο", σε συνεργασία με το Εθνικό Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών και αποφοίτησε με MSc στην Διαχείριση Υδατικών Πόρων από το Kings College του Λονδίνου.

Στο παρελθόν έχει εργαστεί ως Ιατρικός Συγγραφέας και ως Υπεύθυνη Διαφήμισης και Μάρκετινγκ για την Επιστημονικές Εκδόσεις ΕΠΕ, και αργότερα ως Σύμβουλος στο τμήμα Υγρών Αποβλήτων της ΕΠΕΜ ΑΕ Περιβαλλοντικοί Σύμβουλοι.