Αρχική σελίδα...

Η Μονάδα Διαχείρισης Ενεργειακών και Περιβαλλοντικών Συστημάτων (ΜΔΕΠΣ) δραστηριοποιείται τόσο σε εκπαιδευτικό όσο και σε ερευνητικό επίπεδο στη Σχολή Χημικών Μηχανικών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου.

Οι δραστηριότητες αυτές εκπονούνται από υψηλά καταρτισμένα μέλη της Μονάδας (ακαδημαϊκά μέλη, ερευνητές, υποψήφιους διδάκτορες), παράγοντας πλήθος επιστημονικού έργου με τη μορφή δημοσιεύσεων, συμμετοχών σε επιστημονικά συνέδρια, ερευνητικών εκθέσεων, εκπαιδευτικών βιβλίων και λογισμικού.

Στα πλαίσια της εκπαιδευτικής δραστηριότητας, η Μονάδα παρέχει ένα σημαντικό αριθμό μαθημάτων τόσο σε προπτυχιακό, όσο και σε μεταπτυχιακό επίπεδο σπουδών. Τα μαθήματα καλύπτουν θέματα όπως  μεταφορά θερμότητας και μάζας, παραγωγή ανανεώσιμων και συμβατικών πηγών ενέργειας,  διαχείριση ενέργειας  και συστήματα λήψης αποφάσεων.

Οι κύριοι τομείς στους οποίους επικεντρώνονται οι ερευνητικές δραστηριότητες της Μονάδας περιλαμβάνουν τη διαχείριση υδατικών πόρων, την ανάλυση/εξειδίκευση απαιτήσεων για την εφαρμογή περιβαλλοντικών πολιτικών, και την ανάλυση ενεργειακών συστημάτων. Η Μονάδα έχει συντονίσει  και συμμετάσχει σε ένα μεγάλο αριθμό ερευνητικών έργων και εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων σε συνεργασία με Ιδρύματα Ευρωπαϊκών και Μεσογειακών Χωρών.

Get Adobe Flash player
You need to upgrade the flash plugin.
Νέα και Ανακοινώσεις
Δεν υπάρχουν νέες ανακοινώσεις!