Αντλίες Θερμότητας

Γενική Περιγραφή

Μια διαδικτυακή υπηρεσία για την υποστήριξη

 • Τεχνικώνσυμβούλων-μελετητών
 • Προμηθευτώναντλιώνθερμότητας
 • Τελικών χρηστών

κατά το σχεδιασμό και υλοποίηση δράσεων για την:

 • Αύξησητηςαποδοτικότηταςσυστημάτωναντλιώνθερμότητας
 • Βελτίωσηενεργειακήςδιαχείρισηςσεβιομηχανία/κτίρια
Λειτουργικά Χαρακτηριστικά
 • Επιτρέπει στους χρήστες να ανακτούν πληροφορίες για όλες τις αντλίες θερμότητας που υπάρχουν στη βάση δεδομένων
 • Καθοδηγεί το χρήστη στην επιλογή μιας ενεργειακά αποδοτικής αντλίας θερμότητας για μια συγκεκριμένη εφαρμογή
 • Υπολογίζει την εξοικονόμηση ενέργειας και χρημάτων κατά την:
  • Αγορά μιας ενεργειακά αποδοτικής αντλίας θερμότητας αντί μιας τυπικής
  • Αντικατάσταση μιας χαλασμένης αντλίας θερμότητας με μια ενεργειακά αποδοτική αντί της επισκευής
  • Αντικατάσταση μιας τυπικής αντλίας θερμότητας που λειτουργεί κανονικά με μία ενεργειακά αποδοτική