Διαχείριση Υδατικών Πόρων

 • wassermed

 • drought

 • coroado

 • xerochore

 • open-gain

 • open-gain

 • open-gain

 • open-gain

 • open-gain

 • open-gainΠαρακάτω παρουσιάζονται τα ερευνητικά έργα που σχετίζονται με τη διαχείριση των υδατικών πόρων στα οποία έχει συμμετάσχει η ΜΔΕΠΣ. Τα έργα αυτά κατηγοριοποιούνται ευρύτερα στις ακόλουθες θεματικές περιοχές:

 • Ολοκληρωμένη διαχείριση υδατικών πόρων σε περιοχές που χαρακτηρίζονται από ποιοτική ή/και ποσοτική έλλειψη νερού και επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής.
 • Εφαρμογή της Οδηγίας Πλαίσιο για τα νερά στα κράτη μέλη της ΕΕ, με ιδιαίτερη έμφαση στην οικονομική ανάλυση και την τιμολόγηση υπηρεσιών νερού.
 • Αφαλάτωση & σχεδιασμός συστημάτων αφαλάτωσης.
 • Έρευνα για την τρέχουσα δυναμικότητα τις αγοράς για τις εγκαταστάσεις αφαλάτωσης που τροφοδοτούνται από ΑΠΕ, το γενικό σχέδιο, την τεχνική, οικονομική και περιβαλλοντική εκτίμηση των συστημάτων αφαλάτωσης που τροφοδοτούνται από ΑΠΕ.


Τρέχοντα ερευνητικά έργα

AquaNES: Demonstrating synergies in combined natural and engineered processes for water treatment systems

Το έργο AquaNES έχει ως στόχο να αποτελέσει τον καταλύτη για την εφαρμογή καινοτόμων μεθόδων επεξεργασίας νερού και αποβλήτων, μέσω βελτιωμένων συνδυασμών φυσικών και μηχανικών διεργασιών.

EC, DG Research and Innovation, Horizon 2020 Programme
2016-2019
EdGeWIsE: Energy-Water nexus

Το έργο EdGeWIsE θα συνεισφέρει στην συνδυασμένη διαχείριση συστημάτων ενέργειας και νερού. 

ERANET-MED Programme
2016-2019

 

Ολοκληρωμένα ερευνητικά έργα

Ecowater: Development of eco-efficiency meso-level indicators for technology assessment

It aims at the development of meso-level eco-efficiency indicators for technology assessment, through a systems' approach, and is implemented by a Consortium of 9 Institutes and Universities across Europe.

EC, DG Research and Innovation, 7th Framework Programme
2011-2014
Drought-R&SPI: Fostering European Drought Research and Science-Policy Interfacing

Drought management plans and an improved science-policy interfacing that will reduce vulnerability to future drought and the risks they pose for Europe.

EC, DG Research and Innovation, 7th Framework Programme
2011-2014
Coroado: Technologies for Water Recycling and Reuse in Latin America Content: Assement, Decision Tools and Imlementable Strategies under an uncertain future

Collaborative Project (small or medium-scale focused research project) for specific cooperation actions (SICA) dedicated to international cooperation partner countries (focus on Latin America)

EC, DG Research and Innovation, 7th Framework Programme
2011-2015
WatERP: Water Enhanced Resource Planning “Where water supply meets demand"

WatERP will develop a web-based "Open Management Platform" (OMP) supported by real-time knowledge on water supply and demand, enabling the entire water distribution system to be viewed in an integrated and customized way.

EC, DG CONNECT, 7th Framework Programme
2012-2015
WASSERMed: Water availability and security in Southern Europe and the Mediterranean

The WASSERMed project analyses, in a multi-disciplinary way, ongoing and future climate induced changes in hydrological budgets and extremes in southern Europe, North Africa and the Middle East under the frame of threats to national and human security, including the assessment of changes in mean flows, frequency and magnitude of extreme precipitation (intensity and duration), surface run-off, stream flows ground water balance, as well as social and economic factors.

EC, DG Research and Innovation, 7th Framework Programme
2010-2013

XEROCHORE

An Exercise to Assess Research Needs and Policy Choices in Areas of Drought.

EC, DG Research
2006-2009
OPEN-GAIN

Optimal Engineering Design for Dependable Water and Power Generation in Remote Areas Using Renewable Energies and Intelligent Automation.

EC, DG Research
2006-2009
INECO

Institutional and Economic Instruments for Sustainable Water Management in the Mediterranean Region.

EC, INCO Programme, 6th Framework Programme
2006-2009
SWITCH

Sustainable Water management Improves Tomorrow’s Cities’ Health.

EC, DG Research, 6th Framework Programme
2006-2011
AquaStress IP

Mitigation of Water Stress through new Approaches to Integrating Management, Technical Economic and Institutional Instruments.

EC, DG Research, 6th Framework Programme
Priority 1.1.6.3 “Global Change and Ecosystems” 511231
2005-2008
Nostrum-DSS

Network on Governance, Science and Technology for Sustainable Water Resource Management in the Mediterranean.

EC, DG Research, 6th Framework Programme-INCO
INCO-CT-2004-509158
2004-2007
Eκτίμηση ποιότητας νερού σε σύστημα ύδρευσης

Ανάπτυξη μεθοδολογίας εκτίμησης της ποιότητας νερού σε ένα σύστημα ύδρευσης με συνυπολογισμό του περιβαλλοντικού κόστους λόγω ρύπανσης

EΠEAEK, Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων
2005-2006
Water Agenda

Ανάπτυξη και εφαρμογή πολιτικής ολοκληρωμένης διαχείρισης υδατικών πόρων σε μια υδρολογική λεκάνη με την εφαρμογή μιας δημόσιας κοινωνικής συμφωνίας στη βάση των αρχών της Agenda 21 και των κατευθύνσεων της οδηγίας πλαίσιο 2000/60/ΕΕ.

EC, DG Environment, LIFE Environment Programme
LIFE04/ENV/GR/000099
2004-2007
Implementation of Articles 5 & 6 of the Water Framework Directive 2000/60/EC in Cyprus
Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων του Υπουργείου Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος της Κύπρου 39/03/61
2004
Formulation of the water management plans for the hydrological departments of Epirus, Thessaly and Western, and Eastern Macedonia, Greece
Ministry of Development
2003-2006
ARID CLUSTER

Strengthening complementarity and exploitation of results related RTD projects dealing with water resources use and management in arid and semi-arid regions.

EC, DG Research, 5th Framework Programme, EESD
EVK1-CT-2002-80018
2003-2006
WaterStrategyMan

Developing Strategies for Regulating and Managing Water Resources and Demand in Water Deficient Regions.

EC, DG Research, 5th Framework Programme, EESD
EVK1-CT-2001-00098
2002-2005
ISWSS-Cyclades

Δημιουργία Συστήματος Παροχής Υπηρεσιών Ύδρευσης Αποχέτευσης (ΣΠΥΥΑ) στα νησιά των Κυκλάδων.

Ε.Υ.Δ.Α.Π. Α.Ε.
2000-2002
Σχεδιασμός εγκατάστασης αφαλάτωσης με αντίστροφη όσμωση με τη βοήθεια Η/Υ
Πρόγραμμα ΠΕΝΕΔ, ΓΓΕΤ.
1991 ED
1993-1995
MedCoDesal

Mediterranean cooperation for water desalination policies in the perspective of a sustainable development.

EC, DG XII, INCO-DC Program
ERBIC18CT97014
1998-2000
MO-DESAL

Modular Desalination.

EC/DG XII JOULE III Programme
JOR3-CT95-0018
1996-1998
ProDesal

Towards the large scale development of decentralised water desalination.

EC, DG XII, APAS Programme
1995-1996