Διαχείριση Ενέργειας

Διαχείριση Ενέργειας: Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, Ατμοσφαιρική Ρύπανση & Εκπομπές καυσαερίων, Εξοικονόμηση Ενέργειας

Τα ερευνητικά έργα που έχουν υλοποιηθεί στον τομέα της διαχείρισης ενεργειακών συστημάτων αναφέρονται σε:

 • Εξοικονόμηση Ενέργειας, με ιδιαίτερη έμφαση στις ακόλουθες θεματικές περιοχές:
  • Εξοικονόμηση Ενέργειας στη Βιομηχανία και τον Οικιακό τομέα
  • Εξοικονόμηση Ενέργειας στα συστήματα μεταφορών
  • Ατμοσφαιρική ρύπανση & εκπομπές από κυκλοφορία οχημάτων
 • Διείσδυση των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) στον περιφερειακό ενεργειακό σχεδιασμό, με έμφαση στα ακόλουθα:
  • Προγραμματισμός και διαχείριση ολοκληρωμένων ενεργειακών συστημάτων και ανάπτυξη συστημάτων υποστήριξης αποφάσεων.
  • Αξιολόγηση της παρούσας κατάστασης και της δυνατότητας διείσδυσης ανανεώσιμων μορφών ενέργειας.
  • Εκτίμηση δυναμικού ΑΠΕ.
Εξοικονόμηση Ενέργειας στις Μεταφορές, στη Βιομηχανία και τον Οικιακό τομέα
HEATCO

Developing Harmonised European Approaches for Transport Costing and Project Assessment.

EC, 6th Framework Programme
FP6-2002-SSP-1/502481
2004-2006
ProMot

Promoting Efficient Motor Systems.

EC, DG Research
4.1031/2/02-048/2002
2004-2006
Βιομηχανική Συμβίωση Μονάδας Επεξεργασίας Αλουμινίου και Τσιμεντοβιομηχανίας
EPET II Program, Measure 2.3.  GGET
1999-2001
SAVE

Policy evaluation for public transport

EC, DG XVII, SAVE Programme 
4.1031/Z/98-195
1999-2001
Μοντελοποίηση Διεργασιών Ψύξης και Απόψυξης Τροφίμων
YPER, GGET Program
1997-1999
Application of the Method Developed in the "External Costs of Fuel Cycles"
EC, DG XII, Joule II Programme
1993-1995
Ανάπτυξη μεθόδου εκτίμησης σχέσης κόστους-οφέλους για την αξιολόγηση μέτρων εξοικονόμησης ενέργειας
Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας
1992
Εξοικονόμηση ενέργειας στην ελληνική οικονομία.

Προσέγγιση από τεχνική και οικονομική σκοπιά

Πρόγραμμα ΠΑΒΕ, ΓΓΕΤ
1988-1990
Τεχνικοοικονομική διερεύνηση των δυνατοτήτων χρησιμοποίησης της ηλιακής ενέργειας για την κεντρική θέρμανση των κτιρίων της Αθήνας
ΥΧΟΠ/ΠΕΡΠΑ και EEC/DGXI
1984-1985
Τεχνικοοικονομική διερεύνηση των δυνατοτήτων θερμικής μόνωσης των υφιστάμενων κτιρίων για μείωση απωλειών και κατανάλωσης καυσίμων
ΥΧΟΠ/ΠΕΡΠΑ και EEC/DGXI /DGXI
1984-1985
Κλιματική Μεταβολή. Το ελληνικό πρόγραμμα για τον περιορισμό των εκπομπών του CO2 και των άλλων αερίων του Θερμοκηπίου
ΥΠΕΧΩΔΕ
1994

 

Ατμοσφαιρική Ρύπανση
Ανάπτυξη Επιχειρησιακού Σχεδίου για την Καταπολέμηση της Ατμοσφαιρικής Ρύπανσης στην Αθήνα
ΥΠΕΧΩΔΕ
2003-2005
Βελτίωση γεωγραφικού πληροφοριακού συστήματος Ο.Α.Σ.Α.
Οργανισμός Αστικών Συγκοινωνιών Αθήνας- Ο.Α.Σ.Α.
2001
Economic Evaluation of Air Quality Targets for Carbon Monoxide and Benzene
EC, DG XI
B1/ETU/970002
1997
Στατιστική επεξεργασία χρονοσειρών συγκεντρώσεων αερίων ρύπων στο Λεκανοπέδιο της Αθήνας. Συμμετοχή είδους πηγών- πρόγνωση
Πρόγραμμα ΠΕΝΕΔ, ΓΓΕΤ
1992-1994
Περιβαλλοντική Μελέτη Ποιότητας Αέρα και Ηχορύπανσης στην Περιοχή του Δήμου Ελληνικού
Δήμος Ελληνικού
1989-1990
Μελέτη των ορίων λήψης έκτακτων μέτρων λόγω ατμοσφαιρικής ρύπανσης στην πόλη της Αθήνας
ΥΠΕΧΩΔΕ, 3694/4-3-88
1988
Ανάπτυξη μεθοδολογίας σχεδιασμού άριστης στρατηγικής απορρύπανσης αστικών περιοχών. Εφαρμογή για τον έλεγχο CO2 από την κυκλοφορία οχημάτων στην περιοχή Αθηνών την επόμενη πενταετία
ΓΓΕΤ 10739 (ΕΡΕ) 1252/21
1986-1987
Τεχνικοοικονομική μελέτη μεθόδων μείωσης των εκπομπών από κεντρικές θερμάνσεις
ΥΧΟΠ/ΠΕΡΠΑ και EEC/DGXI
1982-1983
Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας και Περιφερειακός Ενεργειακός Σχεδιασμός
AMALTHEIA

Data Bank for the Industrial and Energy Exploitation of Greek Biomass.

GGET
1999-2000
Development of a GIS tool for the Examination of the Technical and Economically Exploitable Renewable Energy Potential in Greece
Operational Energy Program 3.4.3 of GGET
1999
FIRE

Financing mechanisms and market potential for the exploitation of renewable energies.

EC, Joule-THERMIE Programme
STR-01083-96-ES
1997-1998
REPLAN

Implementing Large Scale Integration of Renewables. A Pilot Study for Operational Plans and Policies

EC, DG XII, APAS Programme
1995-1996
REDES

A decision support system for the integration of renewable energies into water system.

EC, DG XII, APAS Programme
CT94-0038
1995-1996
EPURE

Economic Potential Use of Renewable Energies.

EC, DG XII, APAS Programme
CT94-0054
1995-1996
ARISE

Action Plan for Optimal Penetration of Renewables in Insular Energy System: The Case of Electricity Production.

EC, DG XII, Joule II Programme
1993-1995
SAFE-MED

Sustainable, Alternative, Fuel Energy-based Mediterranean economic development.

EC, DG XII, Joule II Programme
1993-1995
DRILL

SuDeveloping Decision-Making Support Tools for the Utilization of Renewable Energies in Integrated Systems at the Local Level.

EC, DG XII, Joule II Programme
1992-1994
Ενεργειακός Σχεδιασμός Νομού Σερρών

Πρόγραμμα Regional Energy Plans της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Γενική Διεύθυνση XVII

1992-1993
Εισαγωγή Φυσικού Αερίου στο ελληνικό ενεργειακό σύστημα
ΓΓΕΤ - ΔΕΠΑ
1991-1992
Τράπεζα Δεδομένων και Σύστημα Υποστήριξης Αποφάσεων για τη συνδυασμένη αξιοποίηση Ανανεώσιμων Μορφών Ενέργειας
Πρόγραμμα Κοινοπραξίας Εργαστηρίων: ΕΜΠ, ΑΠΘ, ΓΓΕΤ
1991-1992
Pre-feasibility Study for the Renewable Energy Sources Exploitation in Crete
EC, DG XVII, ALTENER Programme
4.1030/93-29
1991